Reflexní masáž chodidel

Tělo je na nohou zobrazeno v trojrozměrné podobě. Stejně jako se navzájem překrývají orgány v těle, překrývají se stejně reflexní oblasti na nohou. Reflexní ploška je konkrétní část chodidla, která je schopna účinně ovlivňovat určitý orgán nebo část těla. Její poloha je přesně definována vzhledem ke kostře chodidla a její tvar částečně odpovídá tvaru ovlivňovaného orgánu.
Reflexní plošky umožňují určit a ovlivňovat stav odpovídajícího orgánu prostřednictvím kontrolovaného tlaku na nervová zakončení. Tyto tlakové body jsou nervovými drahami přímo spojeny s konkrétními orgány a žlázami, jejichž činnost ovlivňují. Za použití reflexní terapie tak může být libovolná část těla, která je zdrojem bolesti, nemoci nebo slabosti, posílena tlakovou stimulací odpovídající reflexní plošky.
Je ovšem třeba zdůraznit, že každý člověk má individuální práh bolestivosti a citlivosti, a proto je značně individuální i vnímání průběhu terapie. Důležitou roli zde hraje momentální nálada, denní doba, stres, nedostatek spánku a odpočinku.